Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie została utworzona w 2000 roku, wpisana do rejestru MNiSW pod numerem 312. Założycielem Uczelni jest STUDENT Sp. z o. o.

Uczelnia zapewnia swoim studentom nowoczesną wiedzę i doświadczenie, które dają szerokie perspektywy kariery zawodowej. Idąc w ślad za potrzebami rynku pracy oferuje atrakcyjne kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia: Geodezja i kartografia, Praca socjalna, Mediacje i negocjacje, Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi. Ofertę uzupełniają liczne kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe. 

Ostatnia modyfikacja: piątek, 27 czerwiec 2014, 09:11